Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 01.05.2014r. Obowiązujące ceny przedstawiamy w folderze „taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2014r. do 30.04.2015r.” znajdującym się w zakładce CENNIK


Dotychczasowa taryfa do dnia 30.04.2014 r. - ceny przedstawia „taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2013r. do 30.04.2014r.”

 


Informujemy, że od dnia 02.01.2012 r. można nabywać bilety na przejazd Komunikacją Miejską Swarzędz (zarówno bilety jednorazowe jak i miesięczne) w siedzibie ZGK na ulicy Strzeleckiej 2 w kasie zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00