Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 01.05.2016 r. Obowiązujące ceny przedstawiamy w folderze „taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.” znajdującym się w zakładce CENNIK


Uwaga, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu informuje o zmianie rachunków bankowych obowiązujących od 16.10.2014 roku w BNP PARIBAS:

1. Rachunek bieżący

  • 74-1600-1084-1849-8439-5000-0001

2. Rachunek do wnoszenia opłat za lokale komunalne i socjalne:

  • 20-1600-1084-1849-8439-5000-0003

 


Informujemy, że od dnia 02.01.2012 r. można nabywać bilety na przejazd Komunikacją Miejską Swarzędz (zarówno bilety jednorazowe jak i miesięczne) w siedzibie ZGK na ulicy Strzeleckiej 2 w kasie zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00